Peces que juguen amb contorns, volums i espais buits, a la recerca de formes que extreuen força de la seva senzillesa. La joieria entesa com a escultura en petit format.